Świetlica szkolna czynna jest codziennie
w godz. 7.00 – 15.15

Opiekę wychowawczo – dydaktyczną sprawują nauczyciele:

mgr Andrzej Jędrzejko
mgr Dariusz Friedmann
mgr Ewa Chojnowska
Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego plan

Szkoła