SKŁAD SAMORZĄDU:

PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY: 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY: 

SKARBNIK: 

SEKRETARZ: 

Mały Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: 

Zastępca Przewodniczącego: 

Sekretarz: 

Samorząd klas IV - VIII

Przewodniczący

Z-ca przewodniczącego

Skarbnik

Sekretarz