Opłaty za obiady

Opłata za posiłki wydawane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach od nowego roku szkolnego 2022/2023

Numer konta: 43 8863 0009 2000 0023 2498 0001

Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych wynosi:

Śniadanie: 2 zł

Obiad dwudaniowy: 4 zł.

Opłata za korzystanie z wyżywienia uczniów wynosi

Obiad dwudaniowy: 6 zł.

Opłata za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli ZSP w Czepielowicach wynosi

Obiad dwudaniowy: 7 zł.