HISTORIA SZKOŁY W CZEPIELOWICACH

Nasza szkoła została otwarta 16.10.1945r. Była to pierwsza placówka polska w Czepielowicach po zakończeniu wojny z Niemcami. Z powodu zniszczeń budynku rok szkolny rozpoczął się 5 listopada. Pierwszym kierownikiem został Jan Horbowy i funkcję tę sprawował do 1964r. Do szkoły uczęszczało 165 uczniów.