Szkoła
Czepielowice

Druki na klasyfikacyjne śródroczne zebranie Rady Pedagogicznej
Druki na analityczne śródroczne zebranie Rady Pedagogicznej
Druki na analityczne końcoworoczne zebranie Rady Pedagogicznej

Rejestr zgłoszeń i interwencji służb zewnętrznych /koordynator do spraw bezpieczeństwa/

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych /nauczyciele prowadzący zajęcia/.

Sprawozdanie z realizacji zajęć logopedycznych /nauczyciele prowadzący zajęcia/.

Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno - kompensacyjnych /nauczyciele prowadzący zajęcia/.

Sprawozdanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa

Sprawozdanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie Rzecznika Praw Ucznia

Sprawozdanie Przewodniczącego zespołu ,matematyczno – przyrodniczego

Sprawozdanie Przewodniczącego zespołu humanistycznego

Sprawozdanie Przewodniczącego zespołu języków obcych

Sprawozdanie Przewodniczącego zespołu wychowawczego

Sprawozdanie Przewodniczącego zespołu sportowo – zdrowotnego

Sprawozdanie Lidera WDN

Sprawozdanie nauczyciela – bibliotekarza

Sprawozdanie nauczyciela świetlicy