Szkoła
Czepielowice

Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”                               Janusz Korczak

WITAMY WSZYSTKICH


PSYCHOLOG -  mgr Monika Wodiany
PEDAGOG – mgr Katarzyna Wasilewska
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY – mgr Agnieszka Łosiowska 

PRACA W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH:

SZKOŁA CZEPIELOWICE: 
PSYCHOLOG
– ŚRODA , PIĄTEK OD GODZ. 9.00 – 14.00
PEDAGOG – PONIEDZIAŁEK - WTOREK – OD GODZ.  9.00 – 13.30

SZKOŁA KOŚCIERZYCE:
PSYCHOLOG – PONIEDZIAŁEK – WTOREK OD GODZ. 9.00 – 14.00
PEDAGOG – ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK OD GODZ. 9.00 -14.00 

Gabinet pedagoga/psychologa mieści się:
Kościerzyce pokój nr 56  
Szkoła Czepielowice - II piętro  obok biblioteki szkolnej.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W OKRESIE TZW. „ZDALNEJ NAUKI
„ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ  E- DZIENNIK
ORAZ KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY .

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ORGANIZOWANE W NASZEJ SZKOLE 

 • Zajęcia specjalistyczne (grupowe lub indywidualne) – korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce -dysleksją , dysortografią itp.
 • porady indywidualne pedagoga i psychologa dla uczniów,
 • terapia EEG/RSA Biofeedback,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • porady, konsultacje pedagoga i psychologa dla rodziców,
 • porady i konsultacje dla nauczycieli,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z piłkami Eduball dla uczniów klasy I -III,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców – warsztaty, debaty, spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach trudnych wychowawczo i kryzysowych (stała współpraca z kuratorami , pracownikami GOPS w Lubszy , Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną),
 • zajęcia profilaktyczno - edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu rozpoznawania i wyrażania uczuć, walka z agresją).