Szkoła
Czepielowice

Świetlica szkolna czynna jest codziennie
w godz. 7.00 – 15.30

Opiekę wychowawczo – dydaktyczną sprawują nauczyciele:

mgr Andrzej Jędrzejko
mgr Bożena Styrna

Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego plan