Szkoła
Czepielowice

Opłaty za obiady

Opłata za posiłki wydawane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach od nowego roku szkolnego 2019/20.

Numer konta: 43 8863 0009 2000 0023 2498 0001

Opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych wynosi:

Śniadanie: 1,50 zł

Obiad dwudaniowy: 3,50 zł.

Opłata za korzystanie z wyżywienia uczniów wynosi

Obiad dwudaniowy: 5,00 zł.

Opłata za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli ZSP w Czepielowicach wynosi

Obiad dwudaniowy: 6,00 zł.