Szkoła
Czepielowice

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Lp.

Konkurencja

Ilość punktów

Uwagi

Miejsce

Zawody szkolne

Zawody powiatowe

1.

Gry zespołowe

v  piłka ręczna

v  piłka siatkowa

v  piłka koszykowa

v  piłka nożna

v  piłka halowa

I

II

III

IV

V

VI

VII

7

5

4

3

2

1

1

16

12

8

4

2

1

1

v  Ilość punktów dla jednego zawodnika

v  Za udział w kolejnych zawodach wyższego szczebla punkty jak za zawody powiatowe

2.

Zawody indywidualne

v  biegi przełajowe

v  tenis stołowy

v  szachy

v  ringo

v  kometka

v  inne

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

v  jeżeli w zawodach bierze udział do 5 zawodników(w powiatowych do 10 zawodników), liczbę punktów zmniejsza się o 5 (w powiatowych o10)

3.

Zawody drużynowe

v  czwórbój l-a

v  biegi sztafetowe

v  szachy

v  tenis stołowy

v  inne

I

II

III

IV

7

5

3

1

1

 

12

9

6

3

1

 

4.

Lekkoatletyka

v  konkurencje indywidualne

I

II

III

IV

 

 

itd.

5

4

3

2

1

 

1

10

9

8

7

6

 

1

v  każda konkurencja punktowana oddzielnie

v  zawodnik startujący w dwóch konkurencjach otrzymuje sumę uzyskanych punktów

5.

Mecze miedzy klasowe i międzyszkolne

Zwycięstwo

Remis

Porażka

3

2

1

5

3

1

 

6.

Konkursy

I

II

III

itd.

3

2

1

1

5

4

3

1

 

7.

Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie

I

II

III

IV

25

20

15

10

 

v  punkty za klasyfikacje  łączną drużyny olimpijskiej

8.

Ligi szkolne i międzyszkolne

v  piłka ręczna

v  piłka siatkowa

v  piłka koszykowa

v  piłka nożna

v  piłka halowa

v  lekkoatletyka

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

itd.

10

8

7

6

5

4

3

2

1

1

20

18

17

16

15

14

13

12

11

1

 

9.

Biwak sportowy

 

3

 

v  punkty za udział w biwaku

10.

Inne

v  organizacja imprez

v  sędziowanie

v  prowadzenie protokołów

v  gazetki sportowe

v  aktywny udział w rozgrywkach MKS

v  nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach

 

 

10

8

8

 

4

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10