Szkoła
Czepielowice

 BIBLIOTEKA CZYNNA PONIEDZIAŁEK 
8.00 – 11.00
CZWARTEK
11.30 – 13.30

Regulamin korzystania z biblioteki:

Świetlica szkolna  znajduje się na parterze w sali nr1 czynna w godzinach  7.30 - 14.50

ODJAZDY AUTOBUSÓW

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W KOŚCIERZYCACH I CZEPIELOWICACH ORAZ DZIECI PRZEDSZKOLNE

Do zadań świetlicy należy:

organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy
organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego
upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
rozwijanie samodzielności i samorządności
współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi
W świetlicy prowadzone są
zajęcia: ·
zajęcia plastyczno – techniczne ·
zajęcia rekreacyjno – ruchowe zajęcia dydaktyczne – zabawy słowne, ćwiczenia w czytaniu, rebusy, krzyżówki itp.
zajęcia umuzykalniające
zajęcia z wykorzystaniem komputera
zajęcia z wykorzystaniem środków audio – wizualnych
pomoc w odrabianiu zadań domowych
Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej 7.30 – 8.00

Zajęcia dowolne: gry planszowe, komputerowe , zabawy tematyczne
przygotowanie do lekcji
8.00 – 12.20
Zajęcia programowe: ·
zajęcia dydaktyczne plastyczno – techniczne ·
zajęcia plastyczno – techniczne ·
zajęcia umuzykalniające ·
zajęcia rekreacyjno – ruchowe ·
zajęcia z wykorzystaniem komputera ·
zajęcia z wykorzystaniem środków audio – wizualnych 12.20-12.40 przygotowanie do obiadu
spożywanie posiłku
12.40-14.50
·
odrabianie zadań domowych ·
gry i zabawy ruchowe ·
zabawy dowolne według zainteresowań dzieci ·
opieka nad uczniami oczekującymi na autobus szkolny

PRZYJACIELE SZKOŁY

Przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Adrian Scold

Dyrektor Finansowy

Jennie Roberts

Wiceprezes

Mattie Ball

Kierownik Biura

Frank Kinney

Dyrektor Finansowy