Szkoła
Czepielowice

„ Ratujemy i uczymy ratować!”

Pod takim hasłem dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Wojny Światowej w Czepielowicach podjęły działania we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Rekord pierwszej pomocy
Czepielowice
Rekord pierwszej pomocy
Kościerzyce

Jak co roku, w dniu 16. października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca oraz akcja „ Ratujemy
i uczymy ratować”. Uczniowie klas IV- VIII w Kościerzycach i klas I- III w Czepielowicach, przystąpili do działania
i przeprowadzenia Rekordu w Pierwszej Pomocy. Do tego dnia uczniowie przygotowywali się od trzech tygodni poprzez cykl szkoleń w zakresie resuscytacji, praktycznych zajęć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod kierunkiem nauczyciela biologii p. Joanny Staroń. Efektem przygotowań była sprawnie przeprowadzona akcja, której koordynatorami działań w budynku w Kościerzycach była p. Magdalena Dekret, w Czepielowicach p. Joanna Staroń. 
Z naszego zaproszenia skorzystali przedstawiciele środowiska lokalnego: członkowie OSP w Czepielowicach, pracownik Ośrodka Zdrowia w Czepielowicach p. Maria Kurpiel; a nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwali nauczyciele oraz wicedyrektor szkoły Roman Czechowski  Dzięki wzajemnemu wsparciu, współpracy w godzinach: od 12.00 do 12.30 do resuscytacji przystąpiło: 94 uczniów w Kościerzycach oraz 70 uczniów w Czepielowicach, razem 164 osoby.
Niby nauka i zabawa, a ceną jest ludzkie życie.
Brawo- mamy to!!! Rekord Pierwszej Pomocy.
Dziękuję wszystkim i gratuluję zapału, wytrwałości.
Zapraszam do działania w kolejnej edycji.

Joanna Staroń