VIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

LINK DO ARTYKUŁU 
W GAZECIE