Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”                               
                                Janusz Korczak

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
W ZSP W CZEPIELOWICACH 

mgr Katarzyna Wasilewska  - przewodnicząca zespołu, pedagog, pedagog specjalny
mgr Monika Wodiany - psycholog
mgr Joanna Dawidowicz  - logopeda
mgr Agnieszka Łosiowska - surdopedagog,
mgr Wanda Leszczyńska- oligofrenopedagog
mgr Grażyna Maruda- oligofrenopedagog
mgr Aneta Rudyk- oligofrenopedagogik
mgr Jolanta Sienkiewicz - Kawałko - oligofrenopedagog
mgr Dorota Skibińska- oligofrenopedagog
mgr Bożena Styrna - oligofrenopedagog
mgr Ewelina Rykowska (nauczyciel Przedszkola w Kościerzycach)- oligofrenopedagog
mgr Magdalena Jaskulska (nauczyciel Punktu Przedszkolnego w Pisarzowicach)- oligofrenopedagog

KONSULTACJE DLA RODZICÓW  Z PSYCHOLOGIEM:
SZKOŁA KOŚCIERZYCE:
ŚRODA 12.30 - 13.30 
CZWARTEK 11.00 - 11.30, 12.30 - 13.30
GODZINA DOSTEPNOŚCI 

KOŚCIERZYCE, CZWARTEK 14.30 - 15.30 (DRUGI I CZARTY TYDZIEŃ MIESIACA)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW Z PEDAGOGIEM:
GODZINA DOSTEPNOŚCI 
CZEPIELOWICE, PONIEDZIAŁEK 
14.15 - 15.15
SZKOŁA CZEPIELOWICE
WTOREK 11.00 - 12.30 
PIATEK 10.30 - 11.30
SZKOŁA KOŚCIERZYCE:
CZARTEK 11.30 - 12.40

Gabinet pedagoga/psychologa mieści się:
Kościerzyce pokój nr 56  
Szkoła Czepielowice - II piętro  obok biblioteki szkolnej.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ORGANIZOWANE 
W NASZEJ SZKOLE