Regulamin biblioteki 
Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych


1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
3. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
4. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzy tygodnie.
5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan
i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciele bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubione.
7. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
8. W przypadku zmiany miejsca pracy
lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Szkoła